Ervaar deze inspirerende muzikale yogales olv. Jeanet Siddhi met live muziek van Ron Broekhart: verrassende yogahoudingen, ontspanning, meditatie met met Shakti als thema. Shakti is creatieve en bewegende energie. Zij beweegt door het universum en verdicht zich in de 5 elementen: ruimte, lucht, vuur, water en aarde. Shakti en de 5 elementen zijn ook in jou aanwezig.

Yoga & Music is gericht op de 5 elementen om Shakti in je te ontwaken en de stilte te bereiken. Ervaar door de yoga & music les de eenheid van lichaam (shakti) en bewustzijn (shiva) waarbij de adem de verbinding vormt. Hoe je vanuit het bewegende naar de stilte in jezelf wordt gebracht.

Boekingen: 06-83119922 of via e-mail


Y O G A  &  M U S I C

Yoga met Jeanet Siddhi
copyright © 2020 Heart Design

E M A I L

phone +31-683119922